Mobile Art Production


Elin Wikström – Street Level nr. 1 – Parkour ++++, del II

  • Göteborg
  • 14 - 19 augusti 2012

Den 15–21 juni 2012 kunde alla i Göteborg mellan 5 – 100 år testa parkour i området kring Opaltorget i Tynnered. Träningen var gratis och leddes av den etablerade parkour-utövaren Elias Fryk tillsammans med Elin Wikström, konstnären bakom projektet. Förhoppningen med projektet var att öka umgänget över generationsgränserna i området och skapa en tryggare och levande miljö på Opaltorget vid orostiderna kring början och slutet av sommarlovet. Med parkour som utgångspunkt ville Elin Wikström och MAP skapa förutsättningar för en dialog som var kopplade till olika frågor om det offentliga rummet i allmänhet och Opaltorgets framtid i synnerhet.

Parkour är en aktivitet med växande popularitet. Syftet är att röra sig från en plats till en annan i en stad, på det mest effektiva sättet. Man rullar, springer, klättrar eller hoppar över allt som råkar komma i ens väg och på så sätt omvandlar man byggnadernas och infrastrukturens avsedda användning.

De som valde att delta erbjöds en möjlighet att omvärdera både sina vanliga beteenden och sina värderingar. Parkour är inte en sport och Elin Wikströms projekt i Tynnered var inte en tävling. Att utöva parkour handlar om att utveckla sin egen fysiska kapacitet och mentala potential, och inte om att mäta sig mot andra.

Elin Wikström, som själv är bosatt i Göteborg, har arbetat med konstprojekt utanför de traditionella gallerierna och museerna under de senaste två decennierna. På platser som besöks av människor i deras vardag skapar hon temporära, obekanta situationer som allmänheten bjuds in att delta i.
Parkour utövas ofta i grupp och det var viktigt för Wikström att boende i Tynnered i alla generationer kunde träna tillsammans. Hon ville ge dem möjlighet att lära känna sitt bostadsområde bättre, att ge det ett nytt värde.

Parkour ++++, del II
Den 14–16 augusti 2012 återaktiverades Parkour ++++ i en del II med diskussioner om Opaltorgets framtid, det offentliga rummets betydelse, användning och erodering samt den socialt engagerade konstens problem och möjligheter.


Trailer för Parkour++++ av Elin Wikström
Filmen är producerad av Egerstrand & Blund på uppdrag av MAP, Mobile Art Production.
Tack till alla medverkande!

Samtalen 14–16 augusti startade med ett kortare träningspass i parkour som leddes av parkourledaren Elias Fryk och konstnären Elin Wikström. Efter passet och lättare förfriskningar fortsatte samtalen under ledning av Elin Wikström och Anna van der Vliet, curator MAP. För de olika temana hade vi bjudit in ett antal experter som förmedlade sina tankar om ämnet.

Trippelparkour ++++
Tanken med Trippelparkour++++ den 19 augusti var att utifrån filosofin i Le Parkour utforska likheterna och skillnaderna mellan de tre torgen Opaltorget, Järntorget och Komettorget. Under spårvagnsresorna mellan torgen gavs möjlighet att studera tre teorier om rumslighet.

Street Level 1, 2, 3 – en utställningsserie i Göteborg under sommaren 2012
Sommaren 2012 gav MAP invånarna och besökarna i Göteborg möjlighet att genom tre nya konstprojekt utforska staden som både fysisk och social plats. Vilken funktion har det offentliga rummet idag? Hur påverkas vi av utvecklingen mot en alltmer kommersiell stadsmiljö? Och hur diskuterar och definierar vi vad som är gemensamt? De tre konstprojekten utgick på olika sätt från människorna som lever och vistas i Göteborg.

Läs mer om Street Level nr. 2 & Street Level nr. 3

Street Level genomfördes med stöd av Kulturbryggan, Göteborgs stads kulturnämnd, Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning, Västra Götalandsregionen, Näringslivsgruppen, Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond.

Läs utökad information om verket
микрозайм онлайн на карту срочно круглосуточно займы срочно круглосуточно микрозайм быстро взять микрокредит займы на карту срочно микрокредиты онлайн займы на карту онлайн срочно срочный займ через интернет